principaldebra@gmail.com

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Gangaramchak, P.O.: Chakshyampur, District: Paschim Medinipur, PIN: 721124.

(Affiliated to the Vidyasagar University)

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Academic Calendar

Academic CalendarAcademic Calendar of Sem-I, Sem-III, Sem-V (2020-21)
Academic Calendar of Sem-I, Sem-III, Sem-V (2019-20)