principaldebra@gmail.com

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Gangaramchak, P.O.: Chakshyampur, District: Paschim Medinipur, PIN: 721124.

(Affiliated to the Vidyasagar University)

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

College Calendar

College CalendarCollege Calendar 2022
College Calendar 2021
College Calendar 2020
College Calendar 2019
College Calendar 2018
College Calendar 2017
College Calendar 2016