principaldebra@gmail.com

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Gangaramchak, P.O.: Chakshyampur, District: Paschim Medinipur, PIN: 721124.

(Affiliated to the Vidyasagar University)

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

List of Principals

List of Principals


Sl No

Name

Designation

From

To

1.

Prof. Prabhakar Sengupta

In – Charge

11-09-2006

23-04-2008

2.

Dr. Gopal Chandra Bera

Principal

24-04-2008

01-07-2015

3.

Dr. Sutapa Pal

Teacher in Charge

02-07-2015

12-09-2018

4.

Dr. Rupa Dasgupta

Principal

13-09-2018