principaldebra@gmail.com

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Gangaramchak, P.O.: Chakshyampur, District: Paschim Medinipur, PIN: 721124.

(Affiliated to the Vidyasagar University)

Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya

Activity Reports of Seminar / Workshop

  • Home
  • About
  • Activity Reports of Seminar / Workshop

Activity Reports of Seminar / Workshop2021

2020

2019

2018

2017